OSM Skoszów „Skoczowskie” – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skoczowie – Skoczów

Kwota Wierzytelności: 30.000,00 PLN

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skoczowie

SKOCZOWSKIE”

Ul. Ustrońska 13

43-430 Skoczów

NIP: 5480076861

KRS: 0000139376

Zarząd:

Agata Kuc – Prezes Zarządu