ETHOMM Sp. z o.o. – Żory

Kwota Wierzytelności: 8.000,00 PLN

ETHOMM Sp. z o.o.

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 12

44-240 Żory

NIP: 6511734640

KRS: 0000772478

Zarząd:

Mariusz Gruszka – Prezes Zarządu