Multi Direct Sp. z o.o. – Katowice

Kwota Windykacji: 3.000,00 PLN

Multi Direct Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Dariusz Welke

ul. Starowiejska 11

40-015 Katowice

KRS: 313681

NIP: 954-26-50-265

Wymagalność: marzec 2009