VEMA Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Windykacji: 1.000,00 PLN

 

VEMA Sp. z o.o.

Meander 23

02-791 Warszawa

 

NIP: 9512294475

KRS: 338032

 

Zarząd:

Kamil Leszczyński – Prezes Zarządu