THERMEX Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Windykacji: 11.000,00 PLN

 

Centrum Projektowo Prokukcyjne Instalacji Proekologicznych THERMEX Sp. z o.o.

Ul. Józefa Friedleina 4-6/114

30-009 Kraków

 

Zarząd:

Jacek Ziółkowski – Dyrektor

Bogusław Kotarba – Członek Zarządu

 

NIP:  6770051580

 

KRS: 190062