ISKARIOT Sp. z o.o. Ochrona Osób i Mienia – Łódź

Kwota Windykacji: 6.000,00 PLN

 

Ochrona Osób i Mienia ISKARIOT Sp. z o.o.

Ul. Konstantynowska 131

94-311 Łódź

Zarząd:

Bilski Janusz – Prezes Zarządu

NIP: 779-22-99-827

KRS: 271330

Wymagalność: styczeń 2010