INTERTIMUS Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Windykacji: 25.000,00 PLN

INTERTIMUS Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Wojciech Żukowski
ul. Towarowa 22
00-839 Warszawa

KRS: 249012

NIP: 712-01-54-258

Wymagalność: sierpień 2007