HES Firma Instalacyjna Henryk Sebesta – Bytom

Kwota Windykacji: 36.000,00 PLN

 

HES Firma Instalacyjna Henryk Sebesta

Piekarska 50

41-902 Bytom

 

NIP: 6260018129