EXEPOL Alicja Jakubowska – Bielsko Biała

Kwota Windykacji: 2.000,00 PLN

EXEPOL Alicja Jakubowska

Armii Krajowej 220

43-316 Bielsko Biała

 

 

NIP: 547-127-50-70

Wymagalność: Październik 2009