Europe Invest Home Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Windykacji: 92.000,00 PLN

 

Europe Invest Home Sp. z o.o.

Al. Wyzwolenia 10 lok 114

00-570 Warszawa

 

Puławska 479/7

02-844 Warszawa

 

NIP: 9512255759

KRS: 305009

 

Zarząd:

Muchowicz Arkadiusz – Prezes Zarządu

Kierkowski Szymon – Wiceprezes