Adam Kaczyński – Mysłowice

Kwota Windykacji: 500.000,00 PLN

Adam Kaczyński

ul. M…………. 12/29

41-400 Mysłowice

 

PESEL: 69………………

 

Wymagalność: marzec 2010