30 sierpnia 2016

Czy można zlecić do windykacji wyrok po bezskutecznej egzekucji komorniczej?

Sprawy zarówno po nakazie/wyroku sądowym jak i bezskutecznej egzekucji można zlecić do windykacji, aczkolwiek należy pamiętać, że od momentu powstania długu minęło bardzo dużo czasu, co zmniejsza szansę na skuteczną windykację. Najkorzystniej jest przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, rozpocząć działania windykacyjne. Firma windykacyjna SENSO wspiera i kieruje działaniami komornika, a także równolegle prowadzi własne, odrębne czynności, zmierzające do ustalenia majątku Dłużnika, co znacznie zwiększa efektywność egzekucji komorniczej.