Zagraniczne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHRIST Sp. z o.o. – Mysłowice

Kwota Wierzytelności: 11.000,00 PLN

Zagraniczne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHRIST Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 15

41-404 Mysłowice

NIP: 2220010154

KRS: 0000201615

Zarząd:

Mariola Chromy – Prezes Zarządu