Wspólnota Mieszkaniowa „BISKUPIN” – Żywiec

Kwota Wierzytelności: 16.000,00 PLN

Wspólnota Mieszkaniowa „BISKUPIN”

Ul. Dworcowa 2a

34-300 Żywiec

NIP: 5532510632

Zarządca:

Anna Kozioł

Al. Wolności 10A

34-300 Żywiec