TUTIS CAPITAL Sp. z o.o. – Gdynia

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

 

TUTIS CAPITAL Sp. z o.o.

Ul. Stryjska 24

81-506 Gdynia

NIP: 5862230120

KRS: 0000322144

Zarząd:

Robert Betka – Prezes Zarządu

Karol Fota – Wiceprezes Zarządu