TRINITEC Sp. z o.o. – Warszawa, Mikołów

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

TRINITEC Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska 37/2.43

02-672 Warszawa

Ul. Wyzwolenia 26

43-190 Mikołów

NIP: 5222964830

KRS: 0000368102

Zarząd:

Bartosz Iłowski – Prezes Zarządu