Termat Południe Sp. z o.o. Sp. K. – Środa Śląska, Radzionków

Kwota Wierzytelności: 4.000,00 PLN

Termat Południe Sp. z o.o. Sp. K

NIP: 9131621641

KRS: 0000667919

Temrat  Południe Sp. z o.o.

NIP 9131620831

KRS: 0000658341

ul. Do Termatu 1

55-300 Środa Śląska

Ul. Zofii Nałkowskiej 36

41-922 Radzionków

Zarząd:

Lubicki Marek – Prezes Zarządu