TD EXPERT Sp. z o.o. – Katowice, Włosań

Kwota Wierzytelności: 10.000,00 PLN

TD EXPERT Sp. z o.o.

Ul. Juliusza Słowackiego 51/6

40-093 Katowice

NIP: 6342980996

KRS: 0000858293

Zarząd:

Paulina Szczurek – Prezes Zarządu