SYNGAZ S.A. – Świętochłowice

Kwota Wierzytelności: 11.000,00 PLN

SYNGAZ S.A.

Ul. Emanuela Imieli 14

41-605 Świętochłowice

NIP: 6443295581

KRS: 0000584273

Zarząd:

Artur Szczelina – Prezes Zarządu