SKM-INWEST Sp. z o.o. – Katowice

Kwota Wierzytelności: 90.000,00 PLN

SKM-INWEST Sp. z o.o.

Ul. ks. bpa Herberta Bednorza 17

40-384 Katowice

NIP: 9542780826

KRS: 0000693694

Zarząd:

Mariusz Kozieł – Prezes Zarządu