SEGNA Polska Sp. z o.o. – Gliwice

Kwota Wierzytelności: 7.000,00 PLN

SEGNA Polska Sp. z o.o.

Ul. Bojkowska 37

44-100 Gliwice

NIP: 6312650188

KRS: 0000472843

Zarząd:

Maciej Lipa – Prezes Zarządu

Agata Bytomska – Członek Zarządu