SCB Sp. z o.o. – Mikołów, Orzesze, Wyry, Ruda Śląska

Kwota Wierzytelności: 24.000,00 PLN

SCB Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 6

43-190 Mikołów

NIP: 6351848374

KRS: 0000743671

Zarząd:

Andrzej Skiba – Prezes Zarządu

Szymon Dyrda – Członek Zarządu

Angelika Skiba – Członek Zarządu