SALWATOR Sp. z o.o. S.K. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 27.000,00 PLN

SALWATOR Sp. z o.o. S.K.

Ul. Stańczyka 4/109

30-126 Kraków

Ul. Gabrieli Zapolskiej 44 IVp

30-126 Kraków

NIP: 6793081202

KRS: 0000535924

Zarząd:

Zygmunt Sułkowski – Prezes Zarządu