ROLLAS Sp. z o.o. – Jawor, Budziszów Wielki, Wądroże Wielkie

Kwota Wierzytelności: 51.000,00 PLN

 

ROLLAS Sp. z o.o.

Budziszów Wielki 78

59-431 Jawor

NIP: 6951529358

KRS: 0000728479

Zarząd:

Henryk Stahl – Prezes Zarządu

Damian Śpiewok – Wiceprezes Zarządu