REKRO Radosław Szyjka – Gorzów, Chełmek, Oświęcim

Kwota Wierzytelności: 52.000,00 PLN

REKRO Radosław Szyjka
Ul. Szkolna 26

32-660 Gorzów, Chełmek

Ul. Maksymiliana Marii Kolbego 14a

32-600 Oświęcim
NIP: 5492052398