R.R.D. Robert Rogowski PUH – Gdańsk

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe R.R.D. Robert Rogowski

Ul. Sandomierska 43C

80-051 Gdańsk

Ul. Olszyńska 14 lok 1

80-734 Gdańsk

NIP: 5831069497