PORR S.A. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 25.000,00 PLN

PORR S.A.

Ul. Hołubcowa 123

02-854 Warszawa

NIP: 5221054994

KRS: 0000026184

Ten wpis został oznakowany .