POL-INVESTYCJE Sp. z o.o. – Mikołów, Tychy, Bieruń

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

 

POL-INVESTYCJE Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 65A

43-190 Mikołów

KRS: 0000779611

NIP: 6351850951

Zarząd:

Damian Pająk  – Prezes Zarządu