PL INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. – Poznań, Siedlce, Kałuszyn, Warszawa

Kwota Wierzytelności: 9.000,00 PLN

PL INVESTMENT GROUP Sp. z o.o.

Ul. 27 Grudnia 5/5a

61-737 Poznań

NIP: 7822706468

KRS: 0000676374

Zarząd:

Zofia Lesiewicz – Prezes Zarządu