MT Invest Tyc Sp. z o.o. – Pietrzykowice, Zarzecze

Kwota Wierzytelności: 150.000,00 PLN

 

MT Invest Tyc Sp. z o.o.

Ul. Beskidzka 2A, Zarzecze

34-326 Pietrzykowice

NIP: 5532514587

KRS: 0000499018

Zarząd:

Mikołaj Tyc – Prezes Zarządu