MALGIPS REALIZACJE Sp. z o.o. – Gdańsk

Kwota Wierzytelności: 57.000,00 PLN

 

MALGIPS REALIZACJE Sp. z o.o.

Ul. Marynarki Polskiej 132A

80-865 Gdańsk

NIP: 9571105702

KRS: 0000730773

Zarząd:

Magdalena Jasztal – Prezes Zarządu

Maciej Lesner – Wiceprezes Zarządu

 

!! Uwaga – Wierzytelność zabezpieczona Wekslem !!