Maciej Orczykowski FHU – Koźminek, Lisków, Kalisz

Kwota Wierzytelności: 2.000,00 PLN

Firma-Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski

Ul. Tadeusza Kościuszki 24

62-840 Koźminek

Ul. Konopnickiej 18

62-840 Koźminek

NIP: 9680137078

 

!!! Uwaga !!! Wymagana zgoda Dłużnika na cesję wierzytelności