LIQUITY Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 8.000,00 PLN

 

LIQUITY Sp. z o.o.

Ul. Królowej Jadwigi 246/3

30-218 Kraków

NIP: 6772457895

KRS: 0000866475

Zarząd:

Maciej Huber – Prezes Zarządu

Mateusz Kowalczyk – były Członek Zarządu