LAPIN TRANS Sp. z o.o. – Sosnowiec

Kwota Wierzytelności: 7.000,00 PLN

LAPIN TRANS Sp. z o.o.

Ul. Modrzejowska 16

41-200 Sosnowiec

Ul. Wspólna 3

41-200 Sosnowiec

NIP: 9442258409

KRS: 0000714762

Zarząd:

Krzysztof Jóźwiak – Prezes Zarządu

Łukasz Sowiak – Prezes Zarządu