LACIATA Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

LACIATA Sp. z o.o.

Plac Wolnica 12

31-060 Kraków

NIP: 6762550541

KRS: 0000735423

Zarząd:

Grzegorz Surówka – Prezes Zarządu