KRYSALEX Krystian Nurkowski – Gliwice

Kwota Wierzytelności: 38.000,00 PLN

 

P.R.B-U. KRYSALEX Krystian Nurkowski

Ul. Wita Stwosza 8 lok 5

44-100 Gliwice

Ul. Portowa 10

44-102 Gliwice

NIP: 6311992314