KOMPLEKS REMONT Sp. z o.o. – Dąbrowa Górnicza

Kwota Wierzytelności: 150.000,00 PLN

 

KOMPLEKS REMONT Sp. z o.o.

Ul. Emilii Zawidzkiej 10A

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292495051

KRS: 0000807941

Zarząd:

Leszek Leszczyński – Prezes Zarządu