KALK-BUD Sp. z o.o. – Bieruń

Kwota Wierzytelności: 10.000,00 PLN

P.U.H. KALK-BUD Sp. z o.o.

Ul. Chemików 3

43-150 Bieruń

NIP: 6462986808

KRS: 0000879244

Zarząd:

Adam Antosiewicz