IZBUD Sp. z o.o. – Warszawa, Podkowa Leśna

Kwota Wierzytelności: 38.000,00 PLN

IZBUD Sp. z o.o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/U132

02-797 Warszawa

NIP: 5213780007

KRS: 0000676493

Zarząd:

Łukasz Stawiany – Prezes Zarządu