INTERMONT Sp. z o.o. – Rząska, Kraków

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

INTERMONT Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 149/1

30-199 Rząska

NIP: 6792913801

KRS: 0000266749

Zarząd:

Marek Stypka – Prezes Zarządu