IK Investments Sp. z o. o. – Poręba

Kwota Wierzytelności: 36.000,00 PLN

IK Investments Sp. z o. o.

Ks. F. Pędzicha 135

42-480 Poręba

NIP: 7831798872

KRS: 0000775771

Zarząd:

Ilan Ben Jonatan – Prezes Zarządu