HYDROBUD Inżynieria Środowiskowa Sp. z o.o. – Jarocin, Jaraczewo, Góra

Kwota Wierzytelności: 2.000,00 PLN

HYDROBUD Inżynieria Środowiskowa Sp. z o.o.

Ul. Dożynkowa 19

63-200 Jarocin

Ul. Spółdzielcza 6a, Góra

63-233 Jaraczewo

NIP: 6172203347

KRS: 411818

Zarząd:

Renata Stawieraj – Prezes Zarządu