Grupa Projekt S Sp. z o.o. – Ruda Śląska, Jaworzno

Kwota Wierzytelności: 51.000,00 PLN

Grupa Projekt S Sp. z o.o.

Ul. Opłotki 2

41-707 Ruda Śląska

Ul. Ludwika Solskiego 11

43-602 Jaworzno

NIP: 6412540915

KRS: 0000689622

Zarząd:

Michał Starzyk – Prezes Zarządu

Aleksandra Żak Starzyk – Członek Zarządu