GROW WORLD POLAND Sp. z o.o. – Rybnik

Kwota Wierzytelności: 2.000,00 PLN

GROW WORLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Przewozowa 4

44-206 Rybnik

ul. Wodzisławska 171

44-200 Rybnik

NIP: 6423230288

KRS: 0000906573

Zarząd:

Bartosz Olkowski – Prezes Zarządu