GRAFTEX KRZYSZTOF WROTKOWSKI – Bydgoszcz

Kwota Wierzytelności: 10.000,00 PLN

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE
” GRAFTEX ” KRZYSZTOF WROTKOWSKI

ul. Toruńska 57A

85-023 Bydgoszcz

NIP: 9531030671