FUNDACJA BONA FIDES – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 5.000,00 PLN

 

FUNDACJA BONA FIDES

Al. Reymonta 10A lok 58

01-842 Warszawa

Ul. Brzeska 12

03-737 Warszawa

 

NIP: 1182048354

KRS: 0000367574

Zarząd:

Alicja Szczałuba-Hołubka – Prezes Zarządu

Michał Woroncow – Wiceprezes Zarządu