BLYSS Polska Sp. z o.o. – Praszka, Kowale, Laskowice Wielkie

Kwota Wierzytelności: 20.000,00 PLN

 

BLYSS Polska Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 17

46-320 Praszka

Lasowice Wielkie 42a

46-280 Lasowice Wielkie

Ul. Wieluńska 1A

46-320 Kowale

NIP: 7511761034

KRS: 0000371606

Zarząd:

Andrzej Blys – Prezes Zarządu