ARCHIS Sp. z o.o. – Białystok

Kwota Windykacji: 3.000,00 PLN

 

ARCHIS Sp. z o.o.

Ul. Pod Krzywą 33/1

15-258 Białystok

 

NIP: 5423175821

KRS: 361732

 

Zarząd:

Izabela Zawada – Prezes Zarządu